Getijdenlandschap terug in Haringvliet

Ook voor watersporters is dit fantastisch nieuws: het Haringvliet zal zich tot een heel interessant natuurgebied ontwikkelen met een enorme diversiteit aan oevers, flora en fauna. Het zou zo maar kunnen gebeuren dat er straks een dolfijn naast uw boeg opduikt!

Zoet rivierwater en zoute zee
Een coalitie van zes natuurorganisaties gaat de komende jaren het getijdenlandschap in het Haringvliet herstellen. Hier, op de grens van rivier en zee, willen de organisaties een groot natuurgebied ontwikkelen waarvan vooral vogels en trekvissen kunnen profiteren.

Als de Haringvlietsluizen op een kier gaan, krijgt het Haringvliet de overgang van zoet rivierwater en de zoute zee terug. Brak water in het westelijke deel van het Haringvliet is essentieel voor veel trekvissoorten, die een overgangsgebied tussen zoet en zout water nodig hebben. De natuurorganisaties willen voor 2018 het 'oer-Hollandse' deltalandschap van slikken, schorren en rietvelden herstellen. Ook gaan ze aan de oevers van en op het Haringvliet meer natuurgebied ontwikkelen, met vogeleilanden en stroomgeulen.

De Volkskrant 27 januari 2015

Weersverwachting
Stellendam

Openingstijden
havenkantoor

 

Dagelijks op afspraak

VHF 31

telefoon +31 (0)187 493769

info@marinastellendam.nl